ממליצים » אלעד ויערה דיטל - קיבוץ אושה

בהזדמנות זו רציתי להגיד שאנחנו שמחים מאד על הבחירה בכם כקבלן שלנו.
התנהלתם במקצועיות וביושרה לאורך כל הדרך.
נהננו מאד להתנהל מולכם - אפילו במעט המשברים (הקטנים) שהיו בדרך.
המלצנו ונמשיך להמליץ על בנייה מתקדמת לכל מי ששאל וישאל (וגם למי שלא...).
אלעד דיטל