ממליצים » ענת ומיכה ברגר - אלון הגליל

לחיים, נילי, אסף וערן היקרים

לא פשוט לבנות בית מרחוק ולא היינו מצליחים לעשות זאת עם אף אחד אחר.

תודה על המקצועיות, תשומת הלב, הסבלנות והיצירתיות במציאת הפתרונות.

תשמרו על קשר

ענת ומיכה ברגר