פרויקטים » נהלל

בית בבניה קלה, קונסטרוקצית מייטק וחיפוי של לוחות Shera

אדריכל: נועם אוסטרליץ'

ביצוע: י.ע.ח בניה מתקדמת בע"מ