פרויקטים » בית שערים

אדריכלות: טובה דוד

ביצוע: י.ע.ח בניה מתקדמת בע"מ