פרויקטים » עדי

בצענו 12 בתים בהרחבה בעדי בשנתיים האחרונות.

התמונות כאן מבתים שונים שבנינו בעדי.

אדריכל: שגיא חיים