פרויקטים » אלון הגליל

ביצוע עשרה בתים בהרחבה של אלון הגליל 2014-2015

תמונות מבתים שונים שבנינו באלון הגליל